The hero's journey
 
 

DE REIS VAN DE HELD ALS METAFOOR

De ‘Reis van de Held’ is een verhaal. Het is niet zomaar een verhaal; het is jouw verhaal, mijn verhaal. Het is de metafoor voor ons levenspad en alle uitdagingen en keuzes waar we mee te maken krijgen.
In belangrijke overgangsmomenten in ons leven laten we een gebied dat we kennen achter, om ons in ‘het onbekende’ te begeven. Het oude is er niet meer of voldoet niet meer, het nieuwe moet nog ontstaan. In de tussentijd is er een gevoel van chaos en onzekerheid. Transitieperiodes gaan, hoe pijnlijk soms ook, over groeien, ontwikkelen en tot volle bloei komen.

De mythologische Reis van de Held, die we terugvinden in verhalen uit werkelijk alle tijden en alle windstreken, beschrijft in metaforen deze overgangsriten: scheiding – inwijding- terugkeer. De held wordt vanuit zijn vertrouwde omgeving ‘geroepen’ om een grens over te stappen, de onbekende, bovennatuurlijke wereld in, waar hij gaandeweg uit moet vinden hoe hij met alle mysterieuze krachten om moet gaan. De weg is vol hindernissen, maar er komt ook hulp uit onverwachte hoek en de middelen die de held kunnen redden zijn steeds verrassend dichtbij en eenvoudig. Onze held hoeft zich alleen maar bewust te zijn dat hij erover beschikt en zijn hart te durven volgen. Een held met hart en ziel verandert kikkers in prinsen en pek in goud. Hij weet draken en demonen die hem bedreigen te transformeren tot helpers die bijdragen aan het bereiken van zijn doel

En ........ aan het eind van de weg zal hij worden beloond met iets van ongekende waarde, zoals het levenselixer. De ware held(in) zal deze verovering vervolgens mee terugbrengen, zodat ook anderen er profijt van kunnen hebben.

Wat heeft ‘De Reis van de Held’ ons te vertellen?
Welke sleutels worden ons aangereikt?

THE HERO’s JOURNEY gaat over je eigen reis.
Het laat je beschikken over je persoonlijke kaart en kompas.
Waar leidt jouw reis heen?


Inschrijven
Introductieworkshop THE HERO’s JOURNEY (1 dag)
Programma THE HERO’s JOURNEY (3 dagen)
nieuwsbrief
nieuwsbrief
logo
 
 
       STREAM Coaching Laan van Niftarlake 23 3612 BL Tienhoven 06 300 42 793 info@streamcoaching.nl